Özel Öğretim kurslarının sorunları Başkent’te masaya yatırıldı.


Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformunca, "özel öğretim kurslarının eğitim ve öğretimdeki yeri, önemi ve problemleri" konulu toplantı Ankara'da 1023 kurs sahibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformu Divan Heyeti Üyesi ve Yalçın Eğitim kurumları Sahibi Mehmet Yalçın , "Özel öğretim kurslarının standartlarının iyileştirilmesini, her dersten ve her kademedeki öğrenciye hitap edecek hale getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

28 Ocak 2019'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yer alan duyuru ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının kapatılacağının duyurulduğunu hatırlatan Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformu Divan Heyeti Üyesi ve Yalçın Eğitim kurumları Sahibi Mehmet Yalçın," Platform olarak bu süre zarfında seslerini duyurmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk toplantımızı Ankara'da ikincisi yine Başkentte 7 Nisan 2019 tarihinde 1023 kurs sahibinin katılımıyla gerçekleştirdik.  Kursların kapatılmaması gerektiğini, kapatıldığı takdirde eğitimde oluşabilecek sorunları içeren raporu Bakanlık yetkililerine ve konuyla ilgilenen kurumlara ilettiklerini söyledi.

Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformu Divan Kurulu Üyesi Mehmet Yalçın, 7 Nisan 2019 Pazar günü Ankara'da yapılan istişare toplantısını değerlendirdi.  28 Ocak 2019 saat 20.03 te Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasından yayınlanan bir basın bildirisi ile 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının kapatılacağı duyuruldu. Bizler Özel Öğretim Kursları Platformu olarak sesimizi duyurabilmek ve alınan bu yanlış kararın düzeltilebilmesi için; Kurumların kapatılmaması gerektiğini, kapatıldığı takdirde önümüze gelecek sorunları detaylı bir biçimde açıklayan raporlar hazırlayarak dosyalarımızı yetkililere ilettik. Bakanlığımızın raporlarımızı inceleyerek mağduriyetlerin engellenmesine yönelik yeni bir açıklama yapması ve Özel Öğretim Kurslarının kapatılma sürecini gündemden çıkartarak, bu kararı 2023 eğitim vizyonuna dahil etmesi gerekir. Bu süreci belirleyecek temel kriterin okullardaki standartların iyileştirilmesi, mevcut sınav sisteminin değiştirilmesi ve kişilerin anayasal hakları olan bilgi edinme ve öğrenme ihtiyaçlarına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bakanlığımızın kurslara alternatif olarak önermiş olduğu okul kursları, dijital dershanecilik, halk eğitim merkezleri, efsane öğretmen gibi uygulamalar şu anda zaten mevcuttur ve isteyen öğrenciler bu uygulamalardan yararlanabilmektedir ama velilerimiz ve öğrencilerimiz kurslarımızı tercih etmeye devam ediyorlar. Alınan bu kararın, sağduyulu ve objektif biçimde değerlendirilip bir an önce mağduriyetlerin engellenmesini, Özel Öğretim Kurslarındaki standartların iyileştirilmesini ve her dersten her kademedeki öğrenciye hitap edecek hale getirilmesini, İstihdam ve devlete katma değer kazandıracak şekilde yeni düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu bir haksızlıktır ve süreç geçse de hak yerini bulacaktır. Devletimiz hemen olmasa da her türlü haksızlığı gözlemlemekte ve benzeri konularda sonuçlarından rahatsız olup gerekli tedbirleri almaktadır. Belki de bir sektörü ortadan kaldırma çabasında olan bu belirsiz kirli odakların esas amacı sayın Cumhurbaşkanımızın ve maliye bakanlığımızın mücadele ettiği ekonomik sorunların artmasına zemin hazırlamaktır. Daha mutlu daha huzurlu yarınlara hep beraber elele ulaşacağımızdan eminiz.

Türkiye Özel Öğretim Kursları Platformu Divan Kurulu Üyesi Mehmet Yalçın, çalışmalarına her alan ve sahada sürdürmeye çalışacağız." Dedi.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar