Selçuk'ta 'İş Sağlığı ve Güvenliği' Eğitimi

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' konulu seminer Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın tarafından verilen seminere akademisyenler ile beslenme ve diyetetik, ebelik, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet bölümlerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın, iş güvenliğinin tanımını, işyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek durumlardan korumak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışma olarak nitelendirdi.  İş güvenliğiyle ilgili işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak için alınması gereken tedbirler dizisi olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın, "İş güvenliğinin amacı, kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak, zarar verici etkileri asgariye indirmek, fiziksel ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip, yüksek nitelikte hayat sağlamak dolayısıyla çalışanları mutlu etmektir. İş güvenliği unsurlarıysa; çalışanların tehlike ve sağlığı bozucu etkenlere karşı korunması, çalışma ortamı ve koşullarının düzeltilmesi, tehlikelerin ve sağlığa zarar verebilecek nedenlerin ortadan kaldırılması, bu çalışmaların tümünün sistemli ve yöntemli biçimde yapılmasıdır" dedi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar