Prof. Dr. Kuşpınar Kanada’da Hz. Mevlana’nın Manevi Mirasının Anlattı


Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Kanada McGill Üniversitesinde "Mevlana Celaleddin Rumi'nin İrfanı ve Düşüncesinin Dünya Medeniyetlerine Etkisi" konusunda konferans verdi.

McGill Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dini Çalışmalar Fakültesi, İslami Çalışmalar Enstitüsü ve Antropoloji Bölümünün ortaklaşa düzenlediği konferansta hem öğrencilere hem de akademisyenlere hitap eden Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, konuşmasının başında Dünyadaki farklı Mevlana algılarından bahsederek kısaca Mevlana'nın hayatı ve eserlerini tanıtıp onun kendine has tasavvufi anlatım metodundan örnekler sundu.
Özellikle Mesnevi'sinden hareketle Mevlana'nın öğretilerinin derinliğini, hem Mevlevi geleneği içindeki yorumlarıyla hem de gelenek dışındaki yansımalarıyla anlatan Kuşpınar; "Onun "Bir ayağımız İslam'ın ilkelerinde ve değerlerinde sabit dururken, diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşırız"  sözünün hikmetini, aslında mensubu olduğu İslam dininin, kölesi olduğu Kur'an'ın ve ayağının tozu olduğu Hz. Peygamberin evrenselliğiyle ilişkilendirebiliriz. Şu anda bu sunumu yaparken bile, dünyanın farklı yerlerinde, farklı dillerinde ve kültürlerinde, farklı bilimsel, sanatsal, sosyal ve güncel ortamlarında ya Mevlana'dan ismen bahsediliyordur ya da onun eserleri tetkik ediliyor veya şiirleri terennüm ediliyordur" dedi.

Mevlana'nın dünyada bu derecede önemli bir çekim merkezi olmasının nedenleri üzerinde duran Prof. Kuşpınar şunları söyledi: "Mevlana klasik anlamda alışık olduğumuz standart ilmi dilin ve üslubun ötesinde kendine has bir metotla mesajını sunduğu bir hakikattir. Ancak, bağlı olduğu İslami gelenekten hiç ayrılmamış, aksine onu içselleştirerek adeta onun ruhunda erimiştir."

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi. 


Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar