Sosyal Bilimlerin Merkezi Üniversite, KTO Karatay


Hedefi daima toplumun, eğitim kurumlarının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, sosyal bilimler alanında da Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi aracılığı ile çeşitli bölümlerde aynı hedefe hizmet ederek eğitime yön veriyor.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, bölümlerinin tamamında, eğitim aldığı alandaki sorunlara çözüm üretebilme yeteneği gelişmiş, alanında rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, millî ve manevi değerlere önem veren, liderlik vasıflarına sahip, yenilikçi bireylerin, sosyal bilimler alanında iş hayatına katılımını sağlamayı amaçlıyor.

Sorunlara Çözüm Üreten Sosyal Bilimciler KTO Karatay'da

KTO Karatay Üniversitesindeki 6 fakülteden biri olan Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi alanında uzman, çeşitli akademik çalışmalarda deneyim kazanmış, önemli projelerin yürütücüsü olan eğitim kadrosu ile geleceğin sosyal bilimcilerini yetiştiriyor.

KTO Karatay Üniversitesinde öğrenciler iki diplomayla birden mezun olabiliyor. Örneğin Tarih alanında öğrenim gören bir öğrenci İşletme, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık-Arapça, İslam Ekonomisi ve Finans gibi çeşitli bölümlerde çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olabiliyor. Böylece iki farklı disiplinde elde etmiş olduğu bilgi birikimi ile işte aranan ve iş kuran bir mezun olarak profesyonel iş hayatına atılıyor.

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, Sosyoloji, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümlerini bünyesinde bulunduran amacı toplumun, eğitim kurumlarının ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek olan Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesinde her alan için nitelikli, eğitime katkı sağlayacak sosyal çalışmalar da yapılıyor. Farklı şehirlerde psikolog, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların katılımıyla gerçekleşen "Psikoloji Günleri", "Sosyal Hizmet Çalıştayı", "Bir Hikayem Var" projesi ve toplumsal değerlere sahip çıkmayı amaçlayan "Elimden Tutar Mısın" etkinlikleri ile öğrenciler eğitimlerini uygulamaya dökerek, sosyal faaliyetler ile de taçlandırıyor.

İhtiyaçlar Doğrultusunda Bölümler

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile öğrencilerine vadettiği birçok imkânını; ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeteneklerini kullanabilecek, ülkemizi gelişmekte olan ülkeler arasından, gelişmiş ülke düzeyine getirmeyi kendine amaç edinmiş, toplumdaki refahı artıracak, uluslararası gelişmeleri takip edebilecek değil öngörebilecek Tarihçiler, Sosyologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikologlar, İletişim Tasarımcıları ve Yöneticileri için seferber ediyor.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar