“ŞEHABEDDİN SÜHREVERDİ” KTO KARATAY’DA KONUŞULDU


Yaşadığımız toprakların temelinde, atalarımızın İslam ve medeniyetimizi geliştirmek için giriştikleri büyük mücadeleler yatmaktadır. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu tarafından ahiliğin kadim temsilcilerinden "Ahiliğin Büyük Şeyhi; Şehabeddin Sühreverdî" konulu söyleşi düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Akdağ'ın moderatörlüğündeki etkinliğe, Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir katıldı.

Konya milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, "Ahilik teşkilatının oluştuğu ilk illerden biri Eskişehir'dir. Ünlü Mutasavvıf Sühreverdi'nin adına Fütüvvet Eskişehir'de teşkilatlandırılır. Özellikle Moğol istilası sırasındaki otorite boşluğunda fütüvvetin şehri koruyucu ve insanları birleştirici rolü öne çıkar. Ben de bir ilahiyatçı olarak gerekli araştırmalarım sonucu ahiliğin kökeni ve Sühreverdi hakkında bilgiye ulaştım. Diğer taraftan aynı dönem içerisinde Ahilik Teşkilatı farklı yerlerde de zuhur bulurken, bu yerlerden birisi de tıpkı Eskişehir gibi Konya'dır." dedi.

Programın moderatörü Doç. Dr. Ömer Akdağ ise şunları söyledi: "Türk milleti sadece Müslüman değil, İslam'ı temsil mevkiindedir aynı zamanda. İslam'ı temsilde ise dirilişi hızlandırmak gerekir. Medeniyet değerlerimizle temas halinde olmamız önemli. Fütüvvet anlayışının kurucusu Şehabeddin Sühreverdi'nin düşünce yapısının özü, Peygamber Efendimizin izidir."

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan'ın da katıldığı program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar