“STEM EĞİTİMİ” PROJESİNE DESTEK SAĞLADI


Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ajansa sunulan "Yeni Bir Eğitim ve Düşünce Sistemi - STEM Eğitimi" başlıklı proje destek almaya hak kazandı. Proje sözleşmesi Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger tarafından imzalandı.

 

İmzalanan proje ile öğrencilerin ders içeriklerinin yanı sıra hayatta sorgulama, araştırma, problem çözme becerilerinin fark etmeleri, üzerinde düşünmeleri, bir araya gelmeleri ve çözüm üretmeleri, ürün geliştirebilme ve buluş yapma becerileri geliştirilerek etraflarında bir öğrenme ağı oluşturmaları amacıyla "STEM" Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) eğitiminin verilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Konya'da görev yapan ve 6. sınıf öğrencilerinin derslerine giren fen, matematik, bilişim ve sınıf öğretmenleri arasından seçilecek 50 öğretmene, beş gün boyunca günde altı saat toplamda ise otuz saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

 

 Sözleşmesi imzalanan proje hakkında açıklamalarda bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger, "Ülke olarak, içerisinde bulunduğumuz dijital çağa ayak uydurabilmek için 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüz teknolojisinde gelinen nokta, bilgisayar, mühendislik, matematik ve fen alanında bireyler yetiştirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktada disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımları içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM'in önemi ortaya çıkmaktadır. Hızla dijitalleşen Dünya düzeninde çağın gereksinimlerini karşılamak için bilim ve teknolojideki değişimlere paralel olarak stratejik adımlar atmak zorundayız. Teknoloji alanında gelişmiş ülkelerde endüstri 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi kavramlar konuşulurken, gelecekle ilgili kendine büyük hedefler koyan bir ülke olarak bu konuda geri kalmamız asla kabul edilemez bir olgudur. Ajans olarak en büyük temennimiz, bu eğitim sisteminin başarıyla uygulanması ve sonucunda teknoloji ile iç içe yaşayan bireylerin yetiştirilmesidir" şeklinde konuştu.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar