İslam Dünyası Bilim Akademisyenleri Konferansı Sona Erdi


İslam Dünyası Bilimler Akademisi (IAS), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde İngilizce olarak düzenlenen Küresel Barış ve Refah İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon konulu konferansın kapanış programı yapıldı. Konferansa 30 ülkeden seçilen 85 yabancı akademisyen katıldı.

Son gün gerçekleştirilen oturumlarının ilkinde "Neden Bilim Kültürü, Bilimin Anlaşılması ve Teşviki: Kurumsal ve Politik Unsurlar ve Bilim Kadınlarının Rolü", Evrensel Barışta ve İslamda Dünya Düzeni Kavramı", "İslam İşbirliği Ülkelerinde Bilim Kültürünü Geliştirmek" konuları ele alınırken ikinci oturumda "Araştırma Temelli Bilim Eğitimi ile Küresel Barış ve Uyumun Teşviki ve 'Medeniyetlerin Yayılımı' Okul Müfredatının Geliştirilmesi", "İslam Dünyasında Laboratuvar, Bilim Kültürünün Gelişmesinde Medyanın Rolü", "İslam Ülkelerinde Bilimsel ve Teknolojik Ağların Kurulması" konulu başlıklar görüşüldü.

IAS Konya 2017 Deklarasyonu Yayımlandı

Konferansın sonunda hazırlanan deklarasyon metni oy birliği ile kabul edildi. Deklarasyon metni İslam ülkelerinin ilgili bilimsel kuruluşları ve hükümet yetkilileri ile paylaşılacak. Konferansın sonuç bildirisini İslam Dünyası Bilimler Akademisi Genel Müdürü Dr Moneef R. Zoubi okudu. Bildiride ilk olarak medeniyetlerin gelişmesinde, bilim, teknoloji ve inovasyon üretmenin gerekliliği tartışmasız bir gerçek olduğuna dikkat çekildi. Bilimin, zihinsel ve uygulamaya dayalı, tecrübe, deneyim ve gözlem yolu ile ortaya çıkan sistemsel bir yapı olduğu belirtilirken; inovasyonun yeni buluş, fikir ve icatların sistemlerimize tanıtılması olduğu anlatıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Bilgiyi Üretme ve Pazarlama Arasındaki Köprüyü Yeterince Kuramadı

Bildiride: "İslam İşbirliği Teşkilatı, bilgiyi üretme ve bilgiyi pazarlama arasındaki köprüyü kurmak noktasında yetersiz kalmıştır. İslam ülkeleri olarak, bu bilimsel inovasyon boşluğunu doldurmak zorundayız. Bunun için üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Ayrıca İslam ülkelerinin geliştirmiş olduğu politikalar, inovasyon üretme hususunda genç girişimcilere yeterli imkânlar sunmakta yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda İslam Dünyası Bilimler Akademisi; İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi; Avrupa Kalkınma Bankası ile işbirliği içerisinde bir inovasyon barometresi oluşturmaktadır. Bu inisiyatif sayesinde karar alıcıların bilimsel inovasyon üretmenin gerekliliğine olan inançlarının artırılması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ümmet Olarak Daha Fazla İşbirliğine İhtiyaç Duymaktayız

Bildiri şu ifadelerle devam etti: "Ayrıca üzücü olan İslam dünyası ülkeleri olarak geçtiğimiz yüzyılda bilimin ve inovasyon üretmenin gereklerini yerine getiremedik, bunun için gerekli bir zemin oluşturamadık, bunun ana sebebi İslam dünyasında barışı tesis edemememizdir. Gelecek dönemlerde ümmet olarak daha fazla işbirliğine ve huzurlu bir zemine ihtiyaç duymaktayız. Tarihsel birikimimiz, zengin insan kaynağımız ve doğal kaynaklarımızla bu amacın gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyduğumuz olanaklara ve imkânlara sahibiz."

Sonuç bildirisinin okunmasının ardından NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek programa katılan ve emek veren herkese teşekkür etti. Şeker ayrıca programa katılan misafirlerini tekrar Konya'da görmek istediklerini aktardı.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da programa katkıda bulunanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında: "Çok iyi ve bereketli bir konferans olduğunu düşünüyorum. Tekrar böyle programlarda sizlerle buluşmayı ümit ediyorum." dedi.

IAS Başkanı Prof. Dr. Abdel Salam Majali ise Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Farklı alanlarda multidisipliner bir konferans gerçekleştirildiğini kaydeden Majali, konferansın farklı ülkelerde devam etmesini umut ettiğini belirtti.

TÜBA ile IAS Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Programın sonunda Türkiye Bilimler Akademisi ve İslam Dünyası Bilimler Akademisi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Konferans fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar