KTO Karatay Üniversitesi Emin Adımlarla 2051 Yılına İlerliyor


Bugün, Konya ekonomisini geliştirme adına, Konya Ticaret Odası çatısı altında KTO Karatay Üniversitesi, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Uluslararası Fuar Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi ile bütünleşik bir yapıyla şehrimize hizmetimizi artırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oluşturmaya çalıştığımız bu yapıyla; tarihiyle, kültürel değerleriyle, sahip olduğu sosyal ve ekonomik gücüyle Konya'yı bir dünya şehri yapmak için katkımızı artırma hedefindeyiz.

Bu çerçevede en büyük sermayemiz olan insana yatırım yaptığımız KTO Karatay Üniversitesi'ne, şehrimizin ve ülkemizin 2023, 2051, 2053 ve 2071 hedeflerine yakışır şekilde bir vizyon belirlemekteyiz.

Konya, Anadolu Türk tarihi açısından büyük önem ve değere sahip müstesna bir şehirdir. İslam âlimleri ve bilim adamları, 13. yüzyılda Konya'da teşkilatlanan ve dönemin güçlü devletleri arasına giren Anadolu Selçuklu'da toplanarak Konya'yı ilim başkenti hâline getirmişlerdir. Konya'da atılan bu temel, yüzyıllarca ayakta kalarak Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini hep korumuştur.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, ismini, 1251-1914 yılları arasında 663 yıl kesintisiz eğitim veren ve Selçuklular'ın resmî yükseköğretim kurumu olan Karatay Medresesi'nden almaktadır. Bu seçkin eserin adını yeniden diriltmek ve ölümsüz hizmetlerini sürdürmek amacıyla, bugünün ahileri tarafından 2009 yılında KTO Karatay Üniversitesi adıyla eğitim öğretim faaliyetlerine tekrar başlamıştır. 135 yıllık tarihiyle, Osmanlı'nın son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, sahip olduğu hafızayı KTO Karatay Üniversitesi ile 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.

Böylelikle Osmanlı Devleti'ni kuran atalarımızın eğitim gördüğü Karatay Medresesi'nde, tam 102 yıl sonra yeniden ders verilmeye başlanmıştır. Tarihi, nesiller öncesine dayanan ve Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan KTO Karatay Üniversitesi olarak bizler, asırlar önce eğitim hayatına başlayan Karatay Medresesi'nde yeniden ders vermenin, ilim öğretmenin gururunu yaşadık.

Yeniden kuruluşunun üzerinden sadece 8 yıl geçmesine rağmen, ciddi başarılar elde ederek hedeflerine emin adımlarla ilerleyen KTO Karatay Üniversitesi, şüphesiz ki birtakım stratejik hedefler ortaya koyarak orta ve uzun vadede bu hedeflere daha da yaklaşacaktır.

Rakamlarla KTO Karatay

Temelleri Ahilik kültürüne, yani kardeşliğe dayanan ve Karatay Medresesi'nin ruhunu yansıtmaya çalışan KTO Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe büyümeye ve Konya'mıza değer katmaya devam ediyor. Üniversitemiz bugün;

6 Fakülte,

3 Enstitü,

2 Meslek Yüksekokulu,

1 Yüksekokulda yürütülen toplam 59 farklı programla, Konya'mızın ve ülkemizin beşerî sermayesine katkı sağlıyor. Bu sayının 39'unu lisans ve ön lisans programları oluşturuyorken, lisansüstü programların sayısı ise 20'dir.

Özellikle geçen yıl yeni açılan 14 yeni bölümün, bu yıl da 4 yeni bölümle desteklenmesi, farklı disiplinlerde öğrenim görmek isteyen aday öğrencilerimiz açısından, alternatiflerin arttığı manasına gelmektedir.

Türkiye'de ilk kez lisans alanında üniversitemiz tarafından açılan "Enerji Yönetimi Bölümü" ile ülkemizin çok önemli kaynaklarının aktarıldığı enerji alanında bütüncül bir bakış açısına sahip ve yönetsel performansı yüksek olabilecek enerji yöneticisi ve enerji uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Enerji sektöründe Türkiye'nin parlayan yıldızı Konya'mıza bölümümüz katkı sağlamaya devam edecektir. Gerek Karapınar'da, gerekse Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak olan büyük enerji yatırımlarımızın alt yapısının karşılanması hususunda, bölümümüze güveniyoruz.

Yine Türkiye'de ilk kez KTO Karatay Üniversitesi tarafından açılan "İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü", ülkemizde bu alanda ilmî olarak yeni bilgiler üretecek ve araştırmalar yapacak kalifiye insan kaynakları ihtiyacını karşılayacaktır. İslam Ekonomisi ve Finans bölümümüz mezun vereceği zaman, alanın personel ihtiyacının daha da artacağını öngörmekteyiz. Alanlarında duayen olarak kabul edilen, İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü hocalarımız Prof. Dr. Hamdi Döndüren ve Prof. Dr. Murat Çizakça ile İslam ekonomisinin Türkiye'de daha yaygın bir alana dönüşeceğine olan inancımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Hızla Büyüyen Fiziki ve Beşerî Yapı

Belirlediği hedeflere koşar adımlarla giden KTO Karatay Üniversitesi, farklı disiplinlerle öğrenci sayısını, her geçen gün artırmaya devam ediyor. Ülkemizin ve Konya'mızın eğitim hayatına büyük katkı sağlayan üniversitemiz, Konya'nın öğrenci şehri olma özelliğine de her yıl artan öğrenci nüfusuyla büyük destek olmaktadır.

2012-2013 akademik yılında 1.024 öğrenci,

2013-2014 akademik yılında 2.068 öğrenci,

            2014-2015 akademik yılında 3.007 öğrenci,

            2015-2016 akademik yılında 4.200 öğrenci,

            2016-2017 akademik yılında 6.255 öğrenci,

sayısına ulaşan üniversitemiz, 2017-2018 akademik yılında ise yaklaşık 8.500 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunacaktır. 75 farklı ilden öğrencisi bulunan KTO Karatay Üniversitesi, Anadolu'nun âdeta farklılıklarını yansıtan bir üniversitedir. Bu bağlamda, yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyen üniversitemiz adına, Kırklareli'nden Van'a, İzmir'den Ağrı'ya kadar, aramıza yeni katılan bütün öğrenci kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum.

Ülkemizin ve Konya'nın gelişimine destek olacak nitelikteki akademik, idari ve destek hizmetleri personelimizle, geçmişinde âlimler diyarı olan Konya'ya aynı anlamı yükleyebilmek adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütmekteyiz.

2013-2014 akademik yılında 130 akademik, 80 idari ve 36 destek hizmetleri personeli,

2014-2015 akademik yılında 178 akademik, 93 idari ve 78 destek hizmetleri personeli,

2015-2016 akademik yılında 279 akademik, 111 idari ve 107 destek hizmetleri personeli bulunan üniversitemizde, bugün itibariyle 288 akademik, 142 idari ve 123 destek hizmetleri personelimiz bulunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana KTO Karatay Üniversitesi, beşerî sermayesini artırmanın yanı sıra fiziki şartlarını da sürekli iyileştirerek, eğitim alanında fark yaratmayı hedeflemiştir. Modern kampüs anlayışıyla Selçuklu tarzı mimarinin iç içe olduğu binalarımızın sayısı, her yıl artarak ciddi bir büyüme sağlanmıştır.

2013-2014 yılında 37.635 m2 kapalı alan,

2014-2015 yılında 45.936 m2 kapalı alan,

2015-2016 yılında 55.814 m2 kapalı alan,

2016-2017 yılında 77.137 m2 kapalı alanı bulunan üniversitemizin devam eden inşaatla birlikte mevcuttaki toplam kapalı alanı 90.133 m2'ye ulaşacaktır. Üniversitemizin toplam açık alanı ise bugün itibariyle 52.267 m2'ye ulaşmıştır.

Devam eden yeni fakülte inşaatımız hızla ilerlemekte olup, yeni akademik yıl içerisinde hazır hâle gelecektir. Buna ilave olarak, üniversitemizin hemen karşısında eski projede şehir hastanesi olarak planlanan arazinin 85 bin metrekaresi, Büyükşehir ve Karatay Belediyelerinde üniversite alanı olarak projelendirilmiştir. Böylelikle toplam 200 bin metrekare araziye sahip olacağız. Genişleme alanlarına yapılacak fakülte binaları ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte, fiziki yapılanmayı tamamlamayı hedefliyoruz.

 

Kendi Enerjisini Üreten Üniversite

KTO Karatay Üniversitesi olarak, toplam bütçesi 674.000 TL olan ve MEVKA tarafından desteklenen "Güneş Enerjisi Santrali Projesi"ni hayata geçirdiğimizin de haberini vermek istiyorum. Bu kapsamda, yaklaşık 3 haftadır kendi elektriğimizi üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. A Blok üzerine yerleştirilen 265 watt'lık 800 adet panelle, yıllık elektrik tüketiminin %25'ini toplam 200kW'lık olan bu santralden sağlayacağız.

 

Başarıyı Daima Ödüllendiren Üniversite

            Merkezinde daima öğrenci bulunan ve kıstası başarı olan KTO Karatay Üniversitesi, verdiği burslarla öğrencilerine her türlü imkânı sunmaya devam etmektedir. 14 farklı burs türüyle başarıyı daima ödüllendiren KTO Karatay Üniversitesi, başarının devamını sağlamak adına da öğrenim yılı boyunca vermiş olduğu bursları kesmemektedir. Üniversitemiz;

2014- 2015 yılında 14.680.760 TL,

2015- 2016 yılında 23.995.127 TL,

2016- 2017 yılında ise öğrencilere toplam 44.494.715 TL burs sağlamıştır. Mevcut öğrencilerimizin % 66'sı, burslu olarak öğrenimlerini sürdürmektedir. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içerisinde oldukça önemli bir burs oranına sahip KTO Karatay Üniversitesi, gerçek bir vakıf üniversitesi olduğunu, bu rakamlarla âdeta kanıtlar niteliktedir.

Sektör Danışmalığıyla "Usta-Çırak İlişkisi"

KTO Karatay Üniversitesi olarak "Sektör Danışmanlığı Projesi" ile öğrencilerimizin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımını, daha öğrencilikleri devam ederken kazanmalarını hedefliyoruz. Bununla birlikte üniversitemizin hedefi, öncelikle bölgesinde sanayi ve ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapan, uluslararası çapta da her zaman ön planda olan bir üniversite olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, söz konusu proje kapsamında, 2015-2016 akademik yılı içerisinde toplam 13 bölüm projeye dâhil olmuş ve 512 öğrenci firmalara yerleştirilmiştir. Bu sayı 2016-2017 yılında ise 15 bölüme yükselmiş olup, toplam 724 öğrenci "Sektör Danışmanlığı Projesi"nden faydalanmıştır. Şu ana kadar toplam 210 sektör danışmanımız bulunmaktadır. Görüşmelerimiz devam etmekte olup, projemiz günden güne daha fazla sektör danışmanı ile büyümektedir.

 

 

 

KARYAY Kültür Hayatına Katkıya Devam Ediyor

Mart 2016'da yayın hayatına başlayan KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi, yani kısaca KARYAY, birbirinden güzel eserleri kültür hayatımıza kazandıran bir kuruluş. Bu yıl, 5 eseri kültür hayatımıza kazandıran KARYAY, yayıncılıkta ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

            Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi olarak destek verdiğimiz "II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi 'Günümüzdeki Meseleler'" eserini, söz konusu beş eserden ilki olarak yayımladık.

2018'de vizyonda olması planlanan "Direniş Karatay" adlı filmimizin de temelini oluşturan "Direniş Karatay" romanı ise, en çok ilgi gören eserlerimizden biri oldu. Kıymetli yazar Selman Kayabaşı'nın anlatımıyla Selçuklu tarihi, daha da aydınlandı.

            Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in "İslam Hukukuna Giriş" kitabı ise, İslam hukuku alanıyla ilgilenenler için hem bir girizgâh hem de derinlemesine bilgiler içeren kıymetli bir eser.

            Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Murat Çizakça'nın "İslam Dünyasında Vakıflar" kitabının ise uzun uğraşların neticesi olduğu, zannediyorum kitabı okuyan herkes için aşikârdır.

Prof. Dr. Osman Okka'nın "Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi" eseri ise, iş dünyasının üniversitesi olarak yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi için ayrıca önemli bir eser. Zira, eserin bir örneğinin daha olmaması, söz konusu iki alanı harmanlayan böylesine mühim bir eserin ilk kez vücut bulmuş olması, bizler için ayrıca bir önem taşımaktadır.

 

 

 

 

Bir Direnişin Öyküsü: Direniş Karatay

KTO Karatay Üniversitesi, Anadolu Selçuklu Devleti'ne damgasını vurmuş efsanevi devlet adamı Emir Celâleddin Karatay'ın hayatının anlatıldığı ve Moğollara karşı Anadolu halkının mücadelesinin konu edildiği "Direniş Karatay" filminin yapımcılığını üstlenmiştir. Selman Kayabaşı'nın aynı adlı kitabından senaryolaştırılan yapım, insan yetiştirmeye adanmanın, bir toprağı vatan yapmanın filmi olarak seyircilerle buluşacaktır.  

KTO Fuar Merkezi'nde, dönemin Konya'sı inşa edilmiştir. Bu plato, bundan sonra Konya kültür ve sanat dünyasına hizmet edecektir. Yine, kültür sanat dünyamıza muazzam bir katkı sunacak film, Selçuklu filmi olması sebebiyle de Türkiye'de bir ilki temsil ediyor. Çekimleri Haziran ayı sonunda başlayıp, geçen hafta tamamlanan ve 2018 Şubat ayı gibi vizyonda olması planlanan projede, Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Nefise Karatay ve Yurdaer Okur gibi birbirinden önemli isimleri ekranlarda görmüş olacağız.

Geçmişi Bilerek Geleceğe Sağlam Adım (KARSET)

KTO Karatay Üniversitesi Konya Karatay ve Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSET), 2012 yılında Konya'nın tarihî, kültürel ve sosyal yapısı ile ekonomik birikiminin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İslam Medeniyetinde Konya Uluslararası Sempozyumu (17-19 Aralık 2016)", farklı diyarlardan Konya ile ilgili çalışmalar yürüten birçok gönül elçisini, Konya'da misafir etmemize olanak sağlamıştır. Ortak düşünce birliği oluşturmak ve geçmişimiz adına nitelikli çalışmalar ortaya koymak açısından, bu çalışmaları oldukça önemsemekteyiz.

 

 

 

KARSEM ile Yaşam Boyu Öğrenme Fırsatı

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM), toplumun her kesiminin, yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları, sertifika programları, kurslar, seminerler düzenlemekte ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

KARSEM bünyesinde 2010-2015 yılları arasında 47 eğitim düzenlenmiş, 1.220 kişiye belge verilmiştir. 2016 yılında ise 25 eğitim düzenlenmiş, 576 kişi belge almaya hak kazanmıştır. KARSEM, 2017 Temmuz ayı sonuna kadar ise 26 eğitim düzenlemiş ve 572 kişiye belge vermiştir. Böylelikle KARSEM, ihtiyaç duyan herkesin bilgi ve becerisini geliştirebileceği bir sürekli öğrenme merkezi hâline dönüşmüştür.

Gönül Coğrafyasına Türkçe Dil Eğitimi (KTO KAR-DİL)

KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTO KARDİL), 2012 yılından bu yana, 73 farklı ülkeden gelen 465 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğretmiştir. Kosova'dan Filistin'e, Kazakistan'dan Afganistan'a, Meksika'dan Kolombiya'ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında anadilimiz olan Türkçenin konuşulması, bizlere büyük bir gurur yaşatmaktadır.

KTO KAR-DİL'de Türkçe öğrenen öğrenciler, lisans eğitimi için ülkemizi tercih etmekte, Türk kültürünü yaşayarak öğrenmekte, gönül bağımıza âdeta bir düğüm daha atarak Karatay Medresesi'nden aldığımız insan odaklı eğitim düsturunu kanıtlamaktadır.

 
Çalıştaylarla Toplumsal Sorunları Aydınlatan Üniversite

KTO Karatay Üniversitesi olarak, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, toplumsal sorunların tartışılması için zemin oluşturmayı oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda, 2016-2017 akademik yılında çok önemli 2 çalıştay, üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"ÜNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları Zirvesi" programı ile KOP bölgesinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz, sorunlarını masaya yatırarak, ortaya koymuş oldukları raporu ilgili bakanlıklarla paylaşma fırsatı buldu.

2017 yılında düzenlediğimiz bir diğer çalıştay da "Konya'da Yaşayan Suriyeliler: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştaydı. Bu çalıştay ile yalnızca Konya'nın sorunlarını değil, ülkemizin bu alanda yaşamış olduğu sorunları ortaya koyarak, ilgili kurumlarla paylaşma fırsatı bulduk.

Spor ve Kültür Faaliyetleriyle Aktif Bir Karataylı

KTO Karatay Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılında 37 öğrenci topluluğu ile 127 etkinlik düzenlemiştir. Ülkemizde düzenlenen çeşitli turnuvalara da katılan KTO Karatay Üniversitesi futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, futsal, satranç, bilardo, eskrim, e-spor branşları başta olmak üzere, ÜNİKOP, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve ÜNİLİG'de düzenlenen 23 turnuvaya katılım sağlamıştır. Futsal takımımız, 2. Lig Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu müsabakaları gruplarında "namağlup şampiyon" olarak, üniversiteler 1. ligine yükselmiştir.

Bu arada, üniversitemiz Ar-Ge Topluluğu öğrencileri tarafından yapılan "DİRİLİŞ 1251" adlı elektrikli otomobil, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları için şu anda İzmit'te bulunmaktadır. Geçmiş senelerde yapılan araçların tecrübesiyle "DİRİLİŞ 1251" motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, batarya paketlemesi, telemetri, araç kontrol sistemi ve mekanik aksam bakımından KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin tasarımı olarak, tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir. Ben, cesaretlerinden dolayı öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyor, yarışlarda kendilerine başarılar diliyorum.

Medresenin 800. Yılında KTO Karatay Üniversitesi

Kuruluşundan bugüne fiziki, beşerî ve sosyal olanaklarını hızlı bir şekilde geliştiren üniversitemiz, başarılarını bu alanda yürütülen araştırma faaliyetlerinde de ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda Türkiye genelindeki 174 üniversiteden 10 bin 894 öğrencinin katıldığı ve 2016 yılı itibariyle uygulamaya başlanan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında" (TÜMA) KTO Karatay Üniversitesi; 2016 yılında Türkiye Geneli Sıralamasında 39. sırada yer alırken, 2017 yılında 30. sıraya yükselmiştir.

Vakıf Üniversiteleri sıralamasında ise 2016 yılında 17. sırada yer alan üniversitemiz, 2017 yılında iki basamak yükselerek 15. sıraya yerleşmiştir.

Bununla birlikte TÜMA'nın 2017 raporunda KTO Karatay Üniversitesi, "Üniversitelerin Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" sıralamasında 24. sırada yer alarak, Türkiye genelinde oldukça önemli bir sırada kendisine yer bulmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı sonuçlarına göre ise KTO Karatay Üniversitesi; 2015-2016 yılı vakıf üniversiteleri sıralamasında 33, Türkiye geneli sıralamasında 128, dünya sıralamasında 11.067. sırada yer almıştır.

2016-2017 yılında ise KTO Karatay Üniversitesi, vakıf üniversiteleri sıralamasında 9 sıra birden yükselerek 24, üniversiteler Türkiye geneli sıralamasında 23 sıra birden yükselerek 105, dünya sıralamasında ise 6.534 sıra birden yükselerek 4.533. sırada yer almıştır. 2015 yılından önceki URAP değerlendirmelerinde ise üniversitemiz sıralamalarda yer almıyorken, kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen üniversitelerinden birisi olarak, 2015 yılı itibariyle URAP Ana Tablosu'nda yer almaya başlamıştır.


Bu minvalde, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, üniversitemizi Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında göreceğimize dair inancımızı, huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Ayrıca Karatay Medresesi'nin 800. yılı olan 2051 yılında, üniversitemizi dünyanın sayılı üniversiteleri arasında göreceğimize de yürekten inanıyorum.

Üniversite olarak temel vizyonumuz; teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, tarihî misyonunu ve fiziksel büyümesini tamamlamış, böylelikle her fakülteye bir binanın tahsisini de gerçekleştirmiş, 12 bin öğrenci bandında eğitim veren, Ar-Ge faaliyetlerinde öncü ve öğrencilerin teknoloji üretebileceği en az 1 Ar-Ge merkezine sahip, 1251 yılında olduğu gibi 2051 yılında da insan odaklı bir yönetim modeli ve anlayışını benimseyen bir üniversite olmaktır.

Aynı zamanda, tam donanımlı KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi'ne, en az 25 tam donanımlı uygulama ve araştırma merkezine ve yoğun teknolojiyle donatılmış en az 1 kuluçka merkezine sahip, alanında en iyilerini seçen ve her geçen gün daha da büyüyen bir üniversite olmak da 2051'e dair hedeflerimiz dâhilindedir.

Ayrıca bilimsel yayın konusunda da 2051 yılında Türkiye'de %2,5 pay oranına sahip bir üniversite olacağımıza gönülden inanıyorum.

Yeniden kuruluşundan sonra 8. akademik yılına hazırlanan üniversitemizin, 800 yıl önce olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ve dünyanın en önemli eğitim merkezlerinden biri olacağına inancımız tamdır. Bu inançla her bir sene çıtayı ve hedefleri yükselterek daha çok çalışacağız.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar