NEÜ’de CBS Günleri


​Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Harita Mühendisliği Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günleri etkinliğine öğrencilerin ilgisi hayli fazlaydı. Başarsoft Eğitim ve Teknik Destek Yöneticisi Kadriye Toy katılımcılara CBS ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

"Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen sayısal ve sözel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştirmektedir. Günümüzde tüm mesleki disiplinlerde neredeyse harita kullanılmakta ve CBS'den yararlanılmaktadır." diyen Toy; CBS'nin genel bir kavram olduğunu, çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamalarının bulunduğunu ifade etti. Toy, mekânla ilgili olan herkesin CBS'yi kullanabileceğine dikkat çekti.

Toy, Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. sistemlerin hepsinin CBS uygulaması olduğunu ifade etti.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar