Vehhabililik’ten Işid’e Selefilik NEÜ’de Masaya Yatırılıyor


​Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalının ev sahipliğinde
"İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik" konulu çalıştay 5-6 Eylül tarihleri arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda yapılacak.

Çalıştayda "Vehhabililik'ten Işid'e Günümüz Selefiliği", "Selefiliğin Tarihsel Arkaplanı", "Selefiliğin Tarihsel Arkaplanı: Hanbelilik", "Hariciliğin Günümüzdeki Devamı İbadiler mi, Selefiler mi?", "Islahat Hareketleri ve Selefilik", "Günümüz Selefiliği", "Mısır'da Selefilik-İhvan'ı Müslimin İlişkisi Üzerine Bazı Mülahazalar", "Suudi Arabistan Dışında Vehhabilik Etkileri" gibi konular konuşulacak.


NEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, çalıştaya yaklaşık 90 ilahiyat fakültesinden 108 öğretim üyesinin katılacağını belirtti ve geniş katılımlı bu programdan sorunların çözümü için önemli tavsiyelerin çıkacağını ifade etti.


"Suudi Arabistan dışında; Balkanlarda, Kafkaslarda, İslam coğrafyalarında, genel olarak Türk dünyasında vehhabiliğin etkileri nelerdir?" konusunun masaya yatırılacağını belirten Altıntaş, ümmetin birliğini tahrip etmeye yönelik itikadi çalışmaların da çalıştayda konuşulacak başlıklar arasında olduğuna dikkat çekti.


Hem kadim hem de çağdaş selefiliğin fotoğrafının çekileceğini söyleyen Altıntaş, çalıştayda İslam dünyasına ve ülkemize verilen zararların tartışılacağını ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda tavsiyelerin verileceğini belirtti. "İslam âleminde etnik ve mezhepsel çatışmalar ortaya çıktı. Bu çatışma fiziksel çatışmaya da dönüştü" diyen Altıntaş, bunun önüne nasıl geçebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını ifade etti. Prof. Dr. Ramazan Altıntaş çalıştayla hem sorunun ortaya konulacağını hem de çözüm yollarının aranacağını vurguladı.


NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Bahçıvan ise selefiliğin özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde canlandırılan bir fikir akımı olduğunu ifade etti. Bu akımın bazı konularda genel ehl-i sünnetin dışına çıktığını hatırlatan Bahçıvan, selefilerin özellikle tasavvufa karşı çıktığını dile getirdi. Bazı grupların Müslümanlara sıkıntı verdiğini anlatan Bahçıvan: "Selefilerin geçmişleri yok, ümmetin 14-15 asırlık geçmişini, birikimini reddediyorlar, bu da kabul edilebilecek bir davranış değil." dedi. Prof. Dr. Seyit Bahçıvan önemli bir sorun haline geldiği için çalıştayda selefilik konusunu tercih ettiklerini ifade etti.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar