Türk Eğitim-Sen Genel Merkezinden Bozkır AçıklamasıSendikamızın Konya 1 nolu şubesine bağlı Bozkır İlçesinde Yönetici Değerlendirme sürecinde sendikamız üyelerine düşük puan vererek mağduriyetine yol açan Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz KOÇ, Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi ŞAHİN ve Ali DOĞAN hakkında yönetici değerlendirmelerinde görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandıkları ve görevi kötüye kullanma kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ancak Bozkır Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmemiştir. Sendikamız Bozkır Kaymakamlığı tarafından verilen bu karara karşı idari yargıda itiraz yoluna gidilmiş, Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından Kanun ve yönetmeliklere göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek görev süresi uzatılacak eğitim kurumu yöneticilerinin mağduriyetine neden oldukları, sendika üyesi olan okul müdürü Memiş Akbulut hakkında yapılan değerlendirmede sübjektif ve siyasi ideoloji doğrultusunda davranıldığı, yöneticilerin kıdem, liyakat ve deneyimlerinin esas alınmadığı yönünde soruşturma yapılmasını gerektirecek suç izlenimi halinin mevcut olduğu dolayısıyla soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Söz konusu mahkeme kararı ile Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz KOÇ, Bozkır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi ŞAHİN ve Ali DOĞAN hakkında soruşturma izni verilmiştir. Türk Eğitim-Sen olarak yönetici değerlendirmelerinde yapılan usulsüz iş ve işlemlerin  önüne geçmeye devam ediyoruz. 

İlgili Bölge İdare Mahkemesi için tıklayınız 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar